ხელმისაწვდომი კურსები

Course image თანასწორობის შესახებ
ქართული

ონლაინ კურსი „თანასწორობის შესახებ“ შექმნილია თანასწორობის, როგორც არსებითი უფლების, და დისკრიმინაციის საფუძვლების შესწავლის მიზნით, რათა ფორმალურ და არაფორმალურ სწავლებაში ჩართულ პირებს დაეხმაროს სწავლის პროცესში თანასწორობის ძირითადი კონცეპტების ინტეგრირებაში.

Course image Bərabərlik Haqqında
Azərbaycan

Bərabərlik onlayn kursu formal və qeyri-rəsmi öyrənmə ilə məşğul olanlara bərabərliyin əsas anlayışlarını öyrənmələrinə inteqrasiya etməkdə kömək etmək üçün bərabərliyi fundamental hüquq və ayrı-seçkiliyin əsasları kimi araşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Course image Հավասարության մասին
Հայերեն

«Հավասարության մասին» առցանց դասընթացը նախատեսված է ուսումնասիրելու հավասարությունը որպես հիմնարար իրավունք և խտրականության հիմքերը՝ օգնելու նրանց, ովքեր ներգրավված են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ուսուցման մեջ, ինտեգրել հավասարության հիմնական հասկացությունները իրենց ուսուցման մեջ: